Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

 

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie istnieje od 1950 roku, posiada 97 miejsc i jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.

 

Jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu Domu, nadanego Uchwałą nr XLV/324/06 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2006 r.

 

W Domu działają dwa zespoły opiekuńczo - terapeutyczne, w których skład wchodzi między innymi zatrudniony psycholog i psychiatra.

 

Dom prowadzi terapię w pracowniach tematycznych i rehabilitację w gabinecie fizjoterapii.

Szukaj w tym dziale: